» Podmínky užití

1. Online4U.cz - provozovatel serveru Cviceni-doma.cz (dále jen Server) je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). Správce poskytuje svým uživatelům články, cvičební plány a cviky (dále jen Informace).

2. Uživatelem Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání Informací tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala na tento Server. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám. Registrací uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

3. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované Správcem. Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž emailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené Správci. Správce nezodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci registrace na Serveru. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

4. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty nebo služby získané z tohoto Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Informací Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí využívat Informací Serveru k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez povolení Provozovatele.

5. Souhlasem s Podmínkami užití uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Správce má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů Serveru nebo Správce. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

6. V případě, že Správce zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Serveru, odstraní Správce tento e-mail ze své databáze a s ním také profil Uživatele.

7. Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí Serveru je reklama inzerentů serveru a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění.

8. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb a Informací Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva tyto názory a připomínky: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, reprodukovat, publikovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla. Správce je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli jakákoli úplata či kompenzace.

9. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Informací Serveru.

10. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

11. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

12. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

13. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat na kontakt v sekci O projektu.

14. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

 » Aktuality

Spustili jsme e-shop!!

Pravidelně od vás dostávám dotazy, jaký suplement bych doporučil na nabírání svalů či hubnutí. Ve spolupráci s experty přes doplňky stravy jsme po téměř roční práci vytvořili doplněk na budování svalů
Gorilla WORKOUT Fuel. Dále jsme mysleli i na štíhlou linii a přišli s proteinem a ovecnou kaší dohromady v podobě Gorilla BURNOUT Fuel. Mrkněte na to! ;-)

» 18.7.2013

Nový článek

Na základě častých a opakovaných dotazů v diskusi jsem připravil nový článek, který osvětlí podstatné činnosti, které vedou k rychlým a viditelným výsledkům. Více v článku Klíčový faktor při hubnutí.

» 23.6.2010

Nový článek

Sice opožděně, ale i tak přichází nový článek týkající se novoročních předsevzetí. Jestliže nechcete, aby nynější novoroční předsevzetí skončila jako ta předchozí, vezměte si příklad z Principů úspěšné přeměny tlusťocha na atleta a změňte svůj život od základu.

» 15.2.2010

 » Rychlá navigace

 » Partneři


Vstup do NOVÉ Výzvy 21 dní





























Výzva 21 dní












Blog Tomáše Jehličky